ul. Piłsudskiego 90 p.7 (I piętro) biuro@wolontariat-koszalin.pl 666199972

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Koszalińskie Centrum Wolontariatu w sprawie likwidacji Stowarzyszenia

W dniu 11 stycznia 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Koszalińskie Centrum Wolontariatu w sprawie likwidacji Stowarzyszenia. W Zebraniu udział wzięło 8 na 15 członków KCW.

Na mocy podjętej uchwały od dnia 11 stycznia 2022 roku Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu znajduje się w stanie likwidacji. Odpowiednie dokumenty zostały złożone do Sądu Rejonowego w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Likwidatorami zostały: Zofia Hafke i Sylwia Langner-Głuszek.

Ewentualne roszczenia wobec Stowarzyszenia można zgłaszać w terminie do 28 stycznia 2022 roku  pod adresem mailowym: biuro@wolontariat-koszalin.pl.

Wszystkim Wolontariuszom, Członkom i Sympatykom
Koszalińskiego Centrum Wolontariatu
pięknie dziękujemy za 11 lat wspólnych działań podejmowanych na rzecz
osób potrzebujących pomocy 🙂