ul. Piłsudskiego 90 p.7 (I piętro) biuro@wolontariat-koszalin.pl 666199972

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Koszalińskie Centrum Wolontariatu

26 sierpnia 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Koszalińskie Centrum Wolontariatu.

W zebraniu udział wzięło 10 członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia za 2020 r. oraz udzieliło Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za 2020 r.
Zaakceptowało także  plan pracy Stowarzyszenia na 2021 r.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe w zakładce O NAS – Sprawozdania – ROK 2020