ul. Piłsudskiego 90 p.7 (I piętro) biuro@wolontariat-koszalin.pl 666199972

PomagaMY 2

W dniu 21 lutego 2020 r. Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu podpisało z Gminą M.Koszalin umowę na realizację zadania publicznego „PomagaMY 2”.

Zadanie publiczne „PomagaMY 2” jest kontynuacją wcześniejszych projektów: „PomagaMY!”, „Wyjdź z domu i zostań wolontariuszem” oraz „Moda na Wolontariat”. Zadanie publiczne „PomagaMY 2” to aktywizowanie mieszkańców Miasta Koszalina do działań wolontarystycznych, z ukierunkowaniem aktywizacji na grupę juniorów (młodzieży) i osób w wieku 60+ (seniorów). Realizacja zadania „PomagaMY 2” prowadzona będzie na terenie Gminy Miasta Koszalin od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

W ramach realizacji zadania publicznego „PomagaMY 2” zakładamy osiągnięcie następujących rezultatów:

 • przeszkolenie grupy około 150 osób w zakresie podstawowych działań wolontarystycznych, praw i obowiązków wolontariusza – zorganizowanie 10 szkoleń dla nowych wolontariuszy pod nazwą „Jak zostać wolontariuszem”
 • przeszkolenie około 15 szkolnych koordynatorów wolontariatu – zorganizowanie szkolenia „Wolontariat w szkole”
 • kontynuowanie współpracy z 16 Szkolnymi Klubami Wolontariusza, z którymi realizujemy współpracę na podstawie porozumienia
 • nawiązanie współpracy w dziedzinie wolontariatu z kolejnymi szkołami (szczególnie ze szkołami podstawowymi) w roku szkolnym 2020/2021 i pozyskanie około 100 nowych wolontariuszy
 • wystąpienie z propozycją współpracy w dziedzinie wolontariatu do organizacji pozarządowych
  i instytucji publicznych oraz kontynuowanie współpracy w dziedzinie wolontariatu w Koszalinie
  z organizacjami, z którymi podpisaliśmy takie porozumienia w latach ubiegłych
 • objęcie wsparciem korepetytorskim na stałe ok. 10 uczniów poprzez zajęcia „Pogotowia lekcyjnego”
 • promowanie w Koszalinie idei wolontariatu – poprzez Internet, lokalne media, prelekcje, spotkania itp.
 • przeprowadzenie dla około 60 mieszkańców Koszalina 3 prelekcji o wolontariacie
 • integracja koszalińskiego środowiska wolontariuszy poprzez zorganizowanie trzech imprez masowych: „Gali Wolontariatu” (dla około 150 osób) i „Marszu życzliwości” (dla około 200 osób) oraz spotkania edukacyjno-rekreacyjnego na zakończenie roku szkolnego (dla około 200 osób)
 • wspieranie działalności innych organizacji pozarządowych poprzez udział wolontariuszy w akcjach charytatywnych, kulturalnych, naukowych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, na rzecz zwierząt i ochrony środowiska wg. otrzymanych zgłoszeń.

Całkowity koszt realizacji zadania publicznego „PomagaMY 2” wynosi 50851,00 zł, z czego dotacja z Gminy M. Koszalin to 20000,00 zł, wkład własny finansowy 2751,00 zł, a wkład własny niefinansowy 28100,00 zł.