ul. Piłsudskiego 90 p.7 (I piętro) biuro@wolontariat-koszalin.pl 666199972

Czerwonokrzyska Gwiazdka

„Czerwonokrzyska Gwiazdka” to coroczna ogólnopolska akcja pomocy świątecznej Polskiego Czerwonego Krzyża, która kierowana jest do osób potrzebujących – najuboższych i do opuszczonych, jak również do rodzin wielodzietnych oraz osób samotnie wychowujących dzieci; także do osób bezrobotnych, bezdomnych i chorych.
Wsparcie przekazywane jest też do noclegowni, schronisk, świetlic środowiskowych i punktów opieki PCK.

Pomocą Polskiego Czerwonego Krzyża dla potrzebujących w ramach „Czerwonokrzyskiej Gwiazdki” jest najczęściej:
– wydawanie paczek z żywnością, środkami czystości, odzieżą, słodyczami i zabawkami
– organizacja spotkań opłatkowych i wieczerzy wigilijnych
– wizyty u osób chorych, samotnych i starszych
– organizacja spotkań mikołajkowych dla najmłodszych.

Aby to było możliwe – PCK Oddział Koszalin zorganizował w dniach 13 i 14 grudnia 2019 r. zbiórkę pieniędzy w sklepie TESCO w C.H. FORUM.

W akcji uczestniczyli wolontariusze z trzech koszalińskich szkół współpracujących z Koszalińskim Centrum Wolontariatu: SP nr 23, SP nr 6 i SP nr 18 – 42 osoby!

Bardzo dziękujemy wolontariuszom i paniom koordynatorkom wolontariatu:
Małgorzacie Szalińskiej, Małgorzacie Trojan i Magdalenie Periżok-Kowalczyk 🙂