ul. Piłsudskiego 90 p.7 (I piętro) biuro@wolontariat-koszalin.pl 666199972

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

12 czerwca 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Członków Stowarzyszenia Koszalińskie Centrum Wolontariatu.

W zebraniu udział wzięło 10 członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia za 2018 r. oraz udzieliło Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za 2018 r.
Zaakceptowało także  plan pracy Stowarzyszenia na 2019 r.

Walne Zebranie dokonało także wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Zarząd postanowił powierzyć funkcje:

  • Prezesa – Zofii Hafke
  • Wiceprezesa – Sylwii  Langner-Głuszek
  • Wiceprezesa – Kamilli Waszkiewicz
  • Członka Zarządu – Ninie Dąblewskiej

Komisja Rewizyjna postanowiła powierzyć funkcje:

  • Przewodniczącego – Stanisławie Wierzbickiej
  • Sekretarza – Marii Robaszkiewicz
  • Członka – Jadwidze Krężlewicz