ul. Piłsudskiego 90 p.7 (I piętro) biuro@wolontariat-koszalin.pl 666199972

Zaproszenie na XVII Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne Łazy 2019

Otrzymaliśmy od PSONI Koło w Koszalinie prośbę o umieszczenie zaproszenia na XVII Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne Łazy 2019, co niniejszym czynimy zachęcając do wzięcia udziału w tej imprezie, tym bardziej, że od wielu lat nasi wolontariusze wspierają organizatorów 🙂

Choć w naszej pamięci nadal pozostają niezatarte wspomnienia poprzednich edycji, czas na kolejne działania. To już po raz XVII Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (PSONI) Koło w Koszalinie organizuje Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne. W dniach 11-13 września 2019 r. w malowniczej, nadmorskiej miejscowości Łazy spotkają się poszukujące artystycznych wyzwań osoby z niepełnosprawnością intelektualną, uznani twórcy profesjonalni, których inspiruje oryginalna twórczość osób z niepełnosprawnościami, opiekunowie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz członkowie stowarzyszeń z całej Polski.  Wszystkich łączy potrzeba twórczego działania, spontanicznego spotkania z drugim człowiekiem w procesie tworzenia. Atmosfera Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych sprzyja tworzeniu się integracyjnej nici przyjaźni łączącej przedstawicieli zaproszonych placówek, artystów z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawności, a także osoby zaangażowane w organizację tego wydarzenia… Piękno nadmorskiego otoczenia daje możliwość oddania się refleksjom inspirowanym przez tegoroczne hasło warsztatów: „Niech dzieło mówi samo za siebie.”

Historia organizacji Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych sięga 2001r., kiedy to odbył się pierwszy plener artystyczny zrealizowany przez PSOUU Koło w Koszalinie w ramach Ogólnopolskich Integracyjnych Plenerów Artystycznych.  Trwał on 1 dzień i uczestniczyło w nim 100 osób z Koszalina i okolic. Ogromne zainteresowanie rosnące z roku na rok, bardzo pozytywny oddźwięk ze strony środowisk profesjonalnych artystów, lokalnych mediów, władz samorządowych, a przede wszystkim osób z niepełnosprawnością intelektualną sprawiło, że wydarzenie to urosło do rangi wydarzenia kulturalnego. W poprzednim roku gościło u nas ok.440 reprezentantów placówek z 14 województw naszego kraju. Wydarzenie to odgrywa niezwykle ważną rolę w rehabilitacji społecznej i wszechstronnym rozwoju osób z niepełnosprawnościami.

Twórczość w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną jest kluczowym elementem nie tylko w procesie ich rehabilitacji, a także integracji ze społeczeństwem. Wszelkie działania twórcze motywują do dalszego działania, podnoszą poczucie godności i przynależności społecznej, niejednokrotnie dynamizują dalszy rozwój. Zetknięcie z innym artystą daje osobom z niepełnosprawnością okazję do pogłębiania swojej wiedzy na temat szeroko pojętej sztuki, poszerzenia swojego warsztatu artystycznego i co najważniejsze, możliwość nieskrępowanej ekspresji w wyrażaniu siebie, przez co jest nieocenionym narzędziem terapeutycznym. Wymiana doświadczeń przebiega dwukierunkowo. Z wypowiedzi przybywających do Łaz artystów profesjonalnych wynika, że twórczość oraz niezwykła spontaniczność osób z niepełnosprawnościami ma charakter niezwykle inspirujący. Integracyjny aspekt Pleneru daje zatem korzyści dla wszystkich artystów, których łączy szczególna wrażliwość w postrzeganiu otaczającego świata. Jednocześnie wspólne spotkanie w atmosferze swobodnej twórczości jest okazją do zweryfikowania i przewartościowania krążących stereotypów i uprzedzeń dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną czy fizyczną mają ograniczone możliwości samodzielnego działania, a coroczne wydarzenie, jakim są Warsztaty Artystyczne, nie tylko wspierają ich rozwój samodzielności, ale także umożliwiają twórcze wyrażanie siebie, swoich emocji i przeżyć . Wszystko to umożliwia im sztuka. Organizatorzy proponują uczestnikom udział w różnorodnych warsztatach artystycznych, prowadzonych przez wykwalifikowanych pasjonatów z danych dziedzin, instruktorów służących doświadczeniem i pomocą. W tym roku zapraszamy do udziału w następujących warsztatach:

 • Warsztaty tworzenia biżuterii z żywicy epoksydowej
 • Warsztaty „Drugie życie ramki”
 • Warsztaty malarskie techniką olejną
 • Warsztaty robienia biżuterii z guzików
 • Warsztaty rękodzielnicze
 • Warszaty wikliniarskie
 • Warsztaty decoupage na tkaninie
 • Warsztaty florystyczne-flower boxy
 • Warsztaty taneczne
 • Warsztaty fotograficzne
 • Warsztaty filmowe
 • Warsztaty udzielania pierwszej pomocy
 • Warsztaty relaksacyjne
 • Warsztaty tworzenia lampionów
 • Warsztaty „Sznurkiem malowane”
 • Warsztaty wizażu i fryzjerstwa
 • Warsztaty integracyjne „Moda z odzysku”

W namiotach tematycznych uczestnicy Warsztatów będą mieli możliwość zaprezentowania swoich szczególnych osiągnięć, sukcesów. Zaplanowana jest również prezentacja filmu – laureata Festiwalu Integracja Ty i ja oraz wieczorna dyskoteka.

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON.

Rozpoczęty został nabór placówek chętnych do udziału w projekcie.
Serdecznie zapraszamy do składania swoich zgłoszeń.

Więcej informacji pod numerem telefonu (94) 3450853.