ul. Piłsudskiego 90 p.7 (I piętro) biuro@wolontariat-koszalin.pl 666199972

Gala Wolontariatu 2016

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w dniu 7 grudnia 2016 r. w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym  im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie odbyła się szósta już GALA WOLONTARIATU zorganizowana  przez Koszalińskie Centrum Wolontariatu.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony jest 5 grudnia. To święto wszystkich Wolontariuszy i wspaniała okazja  do uhonorowania ich ofiarności i szczodrości, która uszczęśliwia innych. To bardzo ważny dzień dla wszystkich ludzi dobrej woli.

Na Gali  serdecznie powitaliśmy  wolontariuszy z Koszalińskiego Centrum Wolontariatu oraz wolontariuszy i koordynatorki wolontariatu ze Szkolnych Kół Wolontariusza z Gimnazjum nr 6, 7, 9 i 11, Zespołu Szkół  nr 1, nr  2,  nr 10, z VI LO i SP nr 4 oraz wolontariuszy z Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie, członków i sympatyków KCW.

W tym roku zaproszenie na Galę Wolontariatu przyjęli: Pan Tomasz Czuczak –  Sekretarz Miasta Koszalina, Pani Dorota Pawłowska – Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie  oraz  Pani Maria Okońska – Prezes Zarządu Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego.

Pan Sekretarz Miasta Tomasz Czuczak w imieniu władz miejskich złożył wszystkim wolontariuszom serdeczne życzenia z okazji ich święta.

W czasie Gali Wolontariatu wyróżniono 17 wolontariuszy Koszalińskiego Centrum Wolontariatu.

Wyróżnieni to:

 • Za opiekę i pomoc w czynnościach codziennych osobom starszym i chorym –  Pani Jolanta Skupińska i Pan Andrzej Danielewski
 • Za przeprowadzenie prelekcji – Pan Jan Wyrwas
 • za pomoc dzieciom w nauce – Pani Krystyna Gospodarek-Jóźwiak, Pani Barbara Hrankowska, Pani Maria Robaszkiewicz, Pani Danuta Hynek, Pani Dorota Gliszczyńska, Pan Mateusz Maksymiuk
 • Za towarzyszenie osobie niepełnosprawnej – Pani Kinga Matysek i Pani Karolina Gafka 
 • Za  szkolenia dla wolontariuszy i  pomoc w nauce języka polskiego rodzinom z Ukrainy – Pani Sylwia Langner-Głuszek
 • Za prowadzenie księgowości Koszalińskiego Centrum Wolontariatu – Pani Kamilla Waszkiewicz
 • Za pomoc przy organizacji działań wolontarystycznych KCW – Pani Stanisława Wierzbicka i Pan Gerard Hafke
 • Za prowadzenie funpageu KCW na fb – Pani Nina Dąblewska
 • Za poszukiwanie źdródeł finansowania KCW – Pan Kamil Paćkowski

Wyróznieni wolontariusze otrzymali dyplomy oraz upominki, które wręczali: Pan Sekretarz Miasta Koszalina Tomasz Czuczak i Pani Prezes Koszalińskiego Centrum Wolontariatu Zofia Hafke.

Podziękowania  dla Szkolnych Klubów Wolontariusza oraz ich Koordynatorów  za podejmowane w 2016 roku działania wolontarystyczne otrzymali:

 • Szkolny Klub Wolontariusza przy Gimnazjum nr 11 w Koszalinie im. Lotników Polskich pod opieką Pani Małgorzaty Szablińskiej 
 • Młodzieżowy Klub Wolontariusza przy Gimnazjum nr 6 w Koszalinie im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w latach 1939-1945  pod opieką Pani Marioli Włodarczyk
 • Szkolny Klub Wolontariusza przy Gimnazjum nr 9 w Koszalinie im. Noblistów Polskich pod opieką Pani Małgorzaty Trojan
 • Szkolny Klub Wolontariusza przy Gimnazjum nr 7 w Koszalinie im. Konstytucji  3 Maja pod opieką Pani Marceliny Bielak
 • Szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół nr 2 w Koszalinie im. Stanisława Lema pod opieką Pani Żanety Kwapisz
 • Szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół nr 10 w Koszalinie im. Bolesława Chrobrego pod opieką Pani Joanny Murawskiej i Pani Haliny Jodzio
 • Szkolny Klub Wolontariusza przy VI Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie pod opieką Pani Bożeny Czerniak
 • Szkolny Klub Wolontariusza przy Szkole Podstawowej nr 4  w Koszalinie pod opieką Pani Bożeny Czerniak
 • Szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół nr 1  w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika pod opieką Pani Beaty Klimaszewskiej

Dyplomy i okolicznościowe upominki wyróznionym KlubomWolontariusza wręczyli: Pan Sekretarz Miasta Koszalina Tomasz Czuczak i Pani Prezes Koszalińskiego Centrum Wolontariatu Zofia Hafke.

W czasie Gali wręczono podziękowania i nagrody dla 11  wyrózniajacych się wolontariuszy Hospicjum im. św Maksymiliana Kolbego.

Nagrody i wyróznienia wręczała Pani Prezes Hospicjum im.św.M. Kolbego Pani Maria Okońska oraz Sekretarz Miasta Pan Tomasz Czuczak.

Gala Wolontariatu zakończyła się spektaklem „Wariacje enigmatycze” w wykonaniu aktorów Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie. 

DZIĘKUJEMY BARDZO 🙂
BYŁO WSPANIALE 🙂

Imprezę i nagrody dla wolontariuszy sfinansowano z dotacji Urzędu Miasta w ramach realizacji zadania „Wyjdź z domu i zostań wolontariuszem 2”