ul. Piłsudskiego 90 p.7 (I piętro) biuro@wolontariat-koszalin.pl 666199972

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

20 kwietnia 2016 r. w odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Koszalińskie Centrum Wolontariatu.

W Zebraniu udział wzięło 11 Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia za 2015 r. oraz udzieliło Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za 2015 r.

Zaakceptowało także  plan pracy Stowarzyszenia na 2016 r.

Walne Zebranie dokonało taże wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Członków Komisji Rewizyjnej na lata 2016-2019.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Koszalińskie Centrum Wolontariatu postanowiło powierzyć funkcje:

  • Prezesa – Zofii Hafke
  • Wiceprezesa – Renacie Tkaczyk
  • Wiceprezesa – Wandzie Włodarczyk
  • Członka Zarządu – Sylwii Langner-Głuszek
  • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Stanisławie Wierzbickiej
  • Sekretarza Komisji Rewizyjnej– Krystynie Dzienisiewicz
  • Członka Komisji Reizyjnej – Jadwidze Krężlewicz