ul. Piłsudskiego 90 p.7 (I piętro) biuro@wolontariat-koszalin.pl 666199972

„Wyjdź z domu i zostań wolontariuszem 2”

Od 1 marca 2016 r. Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu realizuje zadanie publiczne „Wyjdź z domu i zostań wolontariuszem 2″.

Jest to kontynuacja projektu, który realizowaliśmy w porzednim roku.

Jego celem jest propagowanie wśród mieszkańców Koszalina wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej oraz koordynowanie pracy istniejących już zespołów wolontarystycznych (organizacje wolontarystyczne, kluby wolontariusza w szkołach, itp), pomoc w organizacji nowych zespołów oraz pozyskiwanie nowych wolontariuszy ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób w wieku 60+, a także przeprowadzenie odpowiednich szkoleń w okresie od 1 marca do końca 2016 r.

W ramach realizacji projektu planujemy między innymi: 

zorganizowania 12 szkoleń dla około 200 nowych wolontariuszy

zorganizowanie szkolenia dla koordynatorów wolontariatu

  • zorganizowanie trzech masowych imprez integrujących środowisko koszalińskich wolontariuszy
  • kontynuowanie współpracy ze Szkolnymi Klubami Wolontariusza
  • realizacje ofert wolontariatu składanych przez organizacje pozarządowe
  • koordynowanie akcji wolontarystycznych na terenie Koszalina.

Koszt realizacji tego zadania to 23 620 zł. Zadanie jest współfinansowane w kwocie 15 000 zł przez Prezydenta Miasta Koszalina.

Umowa została podpisana w dniu 8 marca 2016 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poświęcić swój czas dla innych, do współpracy z Koszalińskim Centrum Wolontariatu.

WYJDŹ Z DOMU I ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM 🙂