ul. Piłsudskiego 90 p.7 (I piętro) biuro@wolontariat-koszalin.pl 666199972

Moda na Wolontariat

Od 1 stycznia 2017 r. Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu realizuje zadanie publiczne „Moda na wolontariat”.

Jest to kontynuacja projektów, które realizowaliśmy w poprzednich latach.

Celem zadania „Moda na Wolontariat” jest aktywizowanie mieszkańców Gminy Miasta Koszalin do działań wolontarystycznych w okresie od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku poprzez:
– rozwijanie nowych form pomocy społecznej, samopomocy i wolontariatu,
– propagowanie idei samopomocy, wolontariatu i obywatelskiego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
– organizacja i promowanie wolontariatu osób starszych oraz pomocy sąsiedzkiej.

Realizacja zadania „Moda na Wolontariat” prowadzona będzie na terenie Gminy Miasta Koszalin.

W ramach realizacji projektu planujemy między innymi: 
– zorganizowania 6 szkoleń dla około 60 nowych wolontariuszy
– zorganizowanie szkolenia dla koordynatorów wolontariatu
– zorganizowanie dwóch masowych imprez integrujących środowisko koszalińskich wolontariuszy: Marszu Życzliwości i Gali Wolontariatu 
– zorganizowanie  „pogotowia lekcyjnego” w siedzibie Koszalińskiego Centrum Wolontariatu
– kontynuowanie współpracy ze Szkolnymi Klubami Wolontariusza
– realizacje ofert wolontariatu składanych przez organizacje pozarządowe
– koordynowanie akcji wolontarystycznych na terenie Koszalina.

Koszt realizacji tego zadania to 30 560 zł. Zadanie jest współfinansowane w kwocie 15 000 zł przez Prezydenta Miasta Koszalina.

Umowa została podpisana w dniu 2 lutego 2017 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poświęcić swój czas dla innych, do współpracy z Koszalińskim Centrum Wolontariatu.

BĄDŹ MODNY I ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM  🙂