Władze stowarzyszenia

Zofia Hafke
Prezes Zarządu

Maria Robaszkiewicz
Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Stanisława Wierzbicka
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Jadwiga Krężlewicz
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Sylwia Langner-Głuszek
Wiceprezes Zarządu

Kamilla Waszkiewicz
Wiceprezes Zarządu

Nina Dąblewska
Członek Zarządu