Członkowie stowarzyszenia

Krystyna Baziuk

Gerard Hafke

Zofia Hafke

Jadwiga Krężlewicz

Sylwia Langner-Głuszek

Kazimiera Talko-Hryncewicz

Renata Tkaczyk

Stanisława Wierzbicka

Mariola Włodarczyk

Wanda Włodarczyk

Maria Robaszkiewicz

Kamil Paćkowski

Kamilla Waszkiewicz

Nina Dąblewska

Jacek Półrolniczak