Aktualności

11/6/2015
SPRZĄTANIE SKWERU PRZY POMNIKU PCK

W dniu 11 czerwca 2015 roku Koszalińskie Centrum Wolontariatu wraz z przedstawicielami Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Straży Miejskiej w Koszalinie oraz wolontariuszami Gimnazjum Nr 3 przeprowadzili prace porządkowe oraz odnowienie obelisku Polskiego Czerwonego Krzyża na skwerze PCK w Koszalinie.