Aktualności

PomagaMY

Od 1 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu realizuje zadanie publiczne „PomagaMY".

Jest to kontynuacja projektów, które realizowaliśmy w poprzednich latach.

Celem zadania „PomagaMY” jest aktywizowanie mieszkańców Gminy Miasta Koszalin do działań wolontarystycznych w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. poprzez:

- rozwijanie nowych form pomocy społecznej, samopomocy i wolontariatu,

- propagowanie idei samopomocy, wolontariatu i obywatelskiego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,

- organizacja i promowanie wolontariatu osób starszych oraz pomocy sąsiedzkiej.

 

Realizacja zadania „PomagaMY!” przyczyni się do:

 


Całkowity koszt realizacji tego zadania to 48675,24 zł. Zadanie jest współfinansowane w kwocie 20000 zł przez Prezydenta Miasta Koszalina.

Umowa została podpisana w dniu 28 stycznia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poświęcić swój czas dla innych, do współpracy z Koszalińskim Centrum Wolontariatu Uśmiech

 

 

« Powrót do listy