Aktualności

Walne Zebranie Członków Koszalińskiego Centrum Wolontariatu

W dniu 28 lutego 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Koszalińskie Centrum Wolontariatu.
Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. M.J. Piłsudskiego 90. Udział w nim wzięło 12 osób.

Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia Koszalińskie Centrum Wolontariatu za 2017 r. i udzieliło Zarządowi absolutorium.

Przedstawiono i przedyskutowano także plany działania naszej organizacji w 2018 r.

W związku z rezygnacją z pełnionych funkcji przez wiceprezesów Zarządu Koszalińskiego Centrum Wolontariatu: Wandę Włodarczyk i Renatę Tkaczyk, Walne Zebranie wybrało dwóch nowych wiceprezesów Zarządu:

oraz nowego członka Zarządu 

Nowym czlonkom Zarzadu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesówUśmiech

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Koszalińskie Centrum Wolontariatu zadecydowało także o podjęciu starań o uzyskanie przez naszą organizację statutu OPP.

Wszystkim członkom Stowarzyszenia składamy serdeczne podziekowania za dotychczasową pracę na rzecz KCW i osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

« Powrót do listy